Opheffing

 

Het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG) is sinds 1 januari 2015 opgeheven.

De rechten en plichten zijn inmiddels overgegaan naar de Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen van het Ministerie van Economische Zaken.

Dat betekent dat u zich voor zaken met betrekking tot het voormalig HBAG kunt wenden tot:

 

Ministerie van Economische Zaken

Vereffeningsorganisatie PBO inzake HBAG

Postbus 7377

2701 AJ Zoetermeer

Telefoon: 079-3030678

E-mail: t.bijleveld@vopbo.nl

 

Voor eventuele vragen kunt u in de eerste maanden van 2015 contact opnemen met Tom Bijleveld door gebruik te maken van bovengenoemde contactgegevens.

HBAG / bloemen en planten

HBAG / groenten en fruit

HBAG / consumptie-aardappelen

HBAG / pootaardappelen


De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2011 van de maanden maart, mei, juni, september en november.
De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2012 van de maand januari, juni, november
De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2013 van de maand maart, juni, november

De goedgekeurde notulen van de algemene bestuursvergaderingen in 2014 van de maand februari, juni, september
De door de SER goedgekeurde begroting 2014
De door het HBAG-bestuur vastgestelde verordeningen 2011 en vastgestelde verordeningen 2012 en vastgestelde verordeningen 2013en vastgestelde verordeningen 2014
Het vergaderschema van het algemeen en dagelijks bestuur van de HBAG koepel kunt u hier downloaden.
Een complete opgave van de besturen van HBAG met hun personele unies kunt u hier bekijken
Voor het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel is een aanzet voor een communicatieplan gemaakt, dat in de loop van dit jaar zal worden afgerond.
Het jaarverslag 2012 en het jaarverslag 2013 van de HBAG koepel kunt u als PDF bestand downloaden.
Informatie inzake opheffing/afbouw van bedrijfschappen.
Het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG) is, behoudens opzet of grove schuld van HBAG, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.